Et GARDENA sprinkleranlegg i en hage

Sikkerhetsbestemmelser

Her finner du standarder, sertifikater, forskrifter og erklæringer for GARDENA-produkter.

Kvalitet – Miljø – Energi

Vår integrerte kvalitets-, miljø- og energistyring er i samsvar med gjeldende gyldige utgaver av standardene ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001-sertifisert.

Vedlikehold og utvikling utføres av et tverrfaglig team med deltakelse fra ledelsen. Vårt integrerte styringssystem optimaliseres og bekreftes kontinuerlig gjennom interne revisjoner av alle lokasjoner.

For å opprettholde våre sertifikater overvåkes kravene i standarden årlig i eksterne revisjoner av et akkreditert organ.

Ved valg av våre leverandører blir alle aspekter av standardene tatt i betraktning og evaluert tilsvarende i revisjoner.

folder_zip

Data sheet ingredients (EC 648/2004; Annex VII D)

Den europeiske unions REACH-forordning

REACH ("Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier") er et EU-regelverk for kjemikalier som trådte i kraft 1. juni 2007, med trinnvise frister til 2018.

Artikkel 33. Formidling av informasjon om stoffer i artikler.

GARDENA gir følgende informasjon om stoffer som er identifisert av Det europeiske kjemikaliebyrået som kandidater til vedlegg XIV i REACH (den såkalte kandidatlisten), i en konsentrasjon på over 0,1 % i artikler.

Til REACH artikkel 33-erklæringen navigate_next
En far og hans to små døtre hagearbeid sammen

EUs økodesigndirektiv

Produsenterklæring om økodesignforordning for elektriske motorer (EU) 2019/1781.

CE-logoen

CE-samsvar GARDENA

Gardena-produkter oppfyller alle gjeldende krav og forskrifter. CE-erklæringer finnes alltid i bruksanvisningen

GARDENA smartSystem har CE-samsvarserklæring. Dette sikrer at produktene oppfyller kravene i direktiver som gjelder for det. For å lese mer om det, last ned dokumentet "CE-declaration" for hvert GARDENA smartSystem-produkt her.

Hvis du trenger ytterligere CE-erklæringer, vennligst spør din lokale forhandler.

picture_as_pdf

Vanningsventil 9 V Bluetooth®

CE-erklæring

picture_as_pdf

11500 Hage- og vedlikeholdshanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11501 Hage- og vedlikeholdshanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11502 Hage- og vedlikeholdshanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11510 Plante- og jordhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11512 Plante- og jordhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11513 Plante- og jordhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11520 Verktøy og vedhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11521 Verktøy og vedhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11522 Verktøy og vedhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11530 Buskpleiehanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11540 Klippe- og rosehanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

11541 Skjære- og rosehanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

201, 202, 203 Plante- og vedlikeholdshanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

213, 214, 215 verktøyhanske

CE-erklæring

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Hagearbeid og jordhanske

CE-erklæring

A young woman listening to music in between her indoor plants

Acoustic and vibrations

Here you will find a summary of the vibration values ​​according to the EU directive "Vibration" (2002/44/EG) for hand-arm vibration as well as environmentally harmful noise emissions according to the EU directive "Outdoor Noise" (2000/14/EG). The values ​​can be found with the product.

folder_zip

Safety Information

Li-Ion Batteries

folder_zip

Lithium Batteries Test Summary (UN 38.3.5)

Battery applications

picture_as_pdf

Lithium Batteries Test summary (UN 38.3.5)

Robotic Lawnmowers