En person som holder litt jord med en frøplante

Bærekraft og engasjement

Bringer mennesker og natur tettere sammen

Vi føler alle konsekvensene som klimaendringene bringer til vårt daglige liv og innser at vår oppførsel har innvirkning på miljøet. Bærekraft står sentralt i vår strategi, rett og slett fordi hagearbeid handler om naturen. Som det ledende hagemerket er det vårt ansvar å handle bevisst. Sammen med våre forbrukere, kunder og samfunnet må vi øke ambisjonene og handle raskere som svar på trusselen planeten vår står overfor. Vi kan bare lykkes sammen. Som et selskap i Husqvarna-gruppen er GARDENA involvert i det konsernomfattende bærekraftsprogrammet "Sustainovate", som kombinerer begrepene "bærekraft" og "innovasjon". Den strategiske tilnærmingen til dette programmet er å fremme innovasjoner som bringer mennesker og natur nærmere hverandre.

SDGs

I tråd med FNs bærekraftsmål

Gjennom vårt engasjement støtter vi et bredt spekter av FNs bærekraftsmål, som viser en 17-punkts plan for å avslutte ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og urettferdighet og beskytte planeten frem til 2030. Å nå disse globale målene krever betydelig innsats på alle nivåer i samfunnet, ikke minst i næringslivet, som har en kritisk rolle å spille som endringsagent. I Husqvarna Group ligger våre største bidrag til målene i å redusere de negative konsekvensene av driften, bidra til positive endringer langs verdikjeden og engasjere oss i samfunnet som helhet.

Vårt engasjement for en bedre fremtid

04_01_Globalcompact

FNs Global Compact

FNs Global Compact er en oppfordring til selskaper om å tilpasse sin virksomhet og strategier til universelle prinsipper om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon, og å iverksette tiltak som fremmer samfunnsmessige mål, som for eksempel bærekraftsmålene.

04_02_Sciencebasedtargets

Vitenskapsbaserte mål

Det vitenskapsbaserte Targets-initiativet hjelper bedrifter med å sette mål i tråd med klimautviklingen. Disse målene tar sikte på å gi selskapene en klart definert vei for å redusere utslippene i tråd med målene i Parisavtalen.

04_03_BusinessA

Business Ambition 1,5 °C

Business Ambition 1,5 °C er et initiativ fra FNs Global Compact. Initiativet oppfordrer selskaper til å gjøre sitt for å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 °C, noe som igjen krever at de setter vitenskapsbaserte utslippsmål.

04_04_CDP

Carbon disclosure Project

CDP er en ideell organisasjon som driver et globalt rapporteringssystem der investorer, selskaper, byer, stater og regioner kan håndtere miljøpåvirkningen. Systemet har vært i drift i over 20 år.

04_05_CLC

Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition er et non-profit klima forretningsnettverk i Europa. Medlemmene streber etter å være blant de ledende på sine respektive felt når det gjelder ambisjoner om å redusere klimaendringene. Den støtter klimaledere ved å dele beste praksis, politiske tilnærminger og strategier og ved å delta i regional og global politikkutvikling.

Sustainovate 2025

Sustainovate – vårt bærekraftsprogram

Dette er Sustainovate  – vår plan for å lede vår bransje i overgangen til en ressurssmart økonomi. Gjennom Sustainovate utfordrer vi oss selv og inspirerer andre til å transformere og er banebrytende løsninger for trinnvis effektivitet og smartere bruk av ressurser.

Sustainovate fanger opp tre muligheter for endring – karbon, sirkulær og mennesker – og tre mål til 2025 som driver måten vi gjør forretninger på. De gir oss muligheter til å støtte overgangen til en lavkarbon energimiks, til å bane vei for måter å levere stor verdi til kundene gjennom sirkulære økonomiløsninger, og til å inspirere og engasjere flere mennesker til å skalere vår positive innvirkning.

06_01_Carbon

Pådriver for overgangen til lavkarbonløsninger

Karbonreduksjon i vår virksomhet og videre, noe som gir vår rettferdige andel i å begrense global temperaturstigning til 1,5 °C i samsvar med Parisavtalen – det globale rammeverket for klimapolitikk.

06_02_Circular

Nytenkning og redesign for en ressurssmart kundeopplevelse

Implementere prinsippene for en sirkulær økonomi i vår organisasjon ved å gjenbruke materialer, redusere avfall og øke resirkulerbarheten for produkter og produktemballasje, samtidig som vi muliggjør effektiv bruk av vann.

06_03_People

Inspirer til handlinger som utgjør en varig forskjell

Vår tilnærming er forankret i å få frem lidenskapen, drivkraften og kreativiteten til våre kunder og team. Vi skalerer opp innvirkningen vår ved å inspirere kundene våre til å velge det mest bærekraftige valget og trigge fantasien deres for forskjellen de kan utgjøre. 

Hva vi har oppnådd som Husqvarna Group

Våre mål for utgangen av 2025 fungerer som en veiledning for å måle forskjellen vi gjør. Finn ut mer om statusen for å nå målene våre.

JV-295684

Karbon: -44% absolutt reduksjon i CO2 -utslipp siden 2015

HZ-376091

Sirkulær: 27 sirkulære innovasjoner lansert så langt (1.1.2020-31.3.2023)

VJ-736585

Mennesker: 2,4 millioner forbrukere og kolleger nådd så langt (1.1.2020-31.3.2023)

letsRethinkTogether

La oss ReTh!nk sammen

Slik kan du bidra

Oppdag hvordan du kan gjøre en forskjell

Ivrige gartnere over hele verden jobber hardt for å skape og opprettholde levende grønne områder. På den måten fremmer de også biologisk mangfold, helse, ren luft og et forbedret lokalt klima.

Hager, balkonger og terrasser, men også hus- og garasjetak, bakgårder, vertikalt plantede vegger eller et lite sted i vinduskarmen eller trappen er blomstrende gaver til natur og mennesker. Alle og enhver liten beplantet flekk kan bidra.

Grønne områder trenger vann for å blomstre. Å bruke vår dyrebare ressurs klokt er nøkkelen - fordi hver dråpe teller.

Rethink

Gjør plass til mer grønt

Utforsk hvordan du kan skape grønne områder og hvordan du kan ta vare på dem på en oppmerksom måte ved å bruke ressurser som vann klokt.

garden-ecosystem

Et fargerikt hageøkosystem - Tips om å skape og vedlikeholde grønne områder

Å gi hageplanleggingen den omsorgen og oppmerksomheten den fortjener, er den beste måten å gi liv til hagen din på. Du vil få blomstene til å blomstre og duften av friske urter i luften ...

every-drop-counts

Hver dråpe teller - Tips for å bruke vann klokt

Vann er en av de viktigste ressursene i verden. Mange regioner i verden lider fortsatt av en alvorlig vannmangel som bare er satt til å bli verre i de kommende årene og til slutt føre til ørkenspredning ...

lavendel

Klimavennlig planting

Hvert anlegg stiller spesifikke krav til sin plassering. Ved å velge og kombinere planter i henhold til deres naturlige preferanser, kan du skape forutsetninger for langvarige, fungerende plantearrangementer...

carrot

Hold deg jordet: Tips for en sunn jord

Det er milliarder av levende organismer under føttene våre. Insekter,, bakterier, sopp, midd og andre gjør dødt organisk materiale til jord ...

OV-812566

Bevisst forbruk

Hageverktøy lar deg jobbe effektivt, pleie plantene dine og dyrke jorda din. Bare vær sikker på at du holder noen viktige kriterier i tankene.

Våre milepæler

Bærekraft var alltid en integrert del av våre aktiviteter. Utforsk milepælene våre i selskapets historie.

 • 1977: GARDENA combisystem: ett håndtak - mange redskaper
 • 1979: Ingen bruk av lakkmaling for å unngå miljøgifter
 • 1982: Multi-Click: én motor for åtte forskjellige tilkoblingsenheter
 • 1990: Utskiftbart batterisystem V12: ett batteri for mange enheter
 • 2020: Power for All Alliance: ett batteri for ulike verktøy på tvers av ulike merker
 • 2022: EcoLine: Produkter laget av resirkulerte materialer
 • 1985: Første lansering: vanningsdatamaskin med fuktighetssensorer for nøyaktig bestemmelse av vannbehov
 • 1990: Effektiv bruk av vann med første generasjon Micro-Drip-System
 • 2006: Jordfuktighetssensorer med forbedret teknologi
 • 2016: GARDENA smart system: effektiv vanning gjennom intelligent styring
 • 2020: GARDENA smart system: optimaliserer vanningsplaner ved å ta hensyn til lokal værmelding og soloppgangs- og solnedgangstider
 • Årlig sertifisering i henhold til ISO 9001
 • Siden 2005: FSC® sporbarhetssertifisering
 • Siden 2005: Miljøstyring i henhold til ISO 14001

Siden januar 2017 har de tyske anleggene i Ulm, Heuchlingen og Niederstotzingen blitt forsynt med 100 prosent elektrisitet fra fornybare kilder. Denne statusen ble også oppnådd på de tsjekkiske stedene i Třinec i 2017, med Vrbno følgende året etter.

Siden 2021 har 100 % av elektrisiteten som anskaffes ved alle Gardenas driftssteder, kommet fra fornybare kilder. I 2023 gikk også de nyervervede Orbit-anleggene over til å kjøpe 100 prosent grønn strøm.

Certified standards

Sertifiserte standarder

Vi velger ut råmaterialene våre med omhu, og driften vår blir revidert i henhold til ISO-standarder.

Les vår bærekraftsrapport

Fra og med 2016 rapporterer Husqvarna Group spesifikt om fremgangen i Sustainovate, Husqvarna-konsernets tilnærming til integrering av bærekraft i virksomheten og målene for 2025.

Les mer i vår rapport navigate_next